Các Loại Búa Phổ Biến

Một số loại búa được sử dụng phổ biến trên thị trường hiện nay:

  • Búa đầu vát.
  • Búa nhổ đinh
  • Búa cao su. 
  • Búa đầu tròn.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

0888406268