CHÌ HÀN – THIẾC HÀN

Chìa hàn hay thiếc hàn là hợp kim có điểm nóng chảy khá thấp, khoảng từ 90 cho đến 450 °C, được dùng trong việc liên kết bề mặt kim loại khác nhau. Chúng được ứng dụng rộng rãi trong kỹ thuật điện, điện tử.

Thông tin đặt mua chì hàn

Hotline-Đại-Dương-Corp

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.