Đại lý chính thức ORIENTAL MOTOR VIETNAM

Đại lý chính thức ORIENTAL MOTOR VIETNAM là nhà phân phối các dòng sản phẩm thiết bị của hãng ORIENTAL MOTOR VIETNAM

Danh mục sản phẩm ORIENTAL MOTOR VIETNAM  phân phối

– Động cơ bước

– quạt làm mát

– Động cơ servo

– Hệ thống chuyển động tuyến tính

– động cơ điều khiển tốc độ

Các dòng phổ biến động cơ bước dòng DG  ORIENTAL MOTOR

image002

DG60-ASAK DG130R-ASAS
DG60-ASBK DG130R-ASBS
DG85R-ASAA DG200R-ASAA
DG85R-ASBA DG200R-ASBA
DG130R-ASAA DG200R-ASAC
DG130R-ASBA DG200R-ASBC
DG130R-ASAC DG200R-ASAS
DG130R-ASBC DG200R-ASBS

Các dòng motor chuyển động thẳng dòng PK  ORIENTAL MOTOR

image003 

Mã hàng thông dụng

PK264PDAR16-P36 PK296-02BA   PK299-F4.5A PK2913-01BA PK296A1A-SG18 PK2913EAT
PK264PDAR25-P36 PK296-03BA   PK299-01BA PK2913DBA PK296A2A-SG3.6 PK296A1A-SG3.6
PK264PDAR26-P36 PK296DBA   PK299-02BA PK2913-02BA PK296A2A-SG7.2 PK296A1A-SG7.2
PK296-01AA PK296-F4.5B   PK299-03BA PK2913-F4.0B PK296A2A-SG9 PK296A1A-SG9
PK296-02AA PK296DAAR15   PK299DBA PK2913DAAR15 PK296A2A-SG10 PK296A1A-SG10
PK296-03AA PK296DAAR16   PK299-F4.5B PK2913DAAR16 PK296A2A-SG18 PK296B2A-SG9
PK296DAA PK299-01AA   PK296DAAR25 PK296DT PK296B1A-SG3.6 PK296B2A-SG10
PK296-F4.5A PK299-02AA   PK296DAAR26 PK296EAT PK296B1A-SG7.2 PK296B2A-SG18
PK296-01BA PK299DAA   PK299DAAR15 PK2913DAAR25 PK296B1A-SG9 PK296A1A-SG36
PK296-02BA PK299-03AA   PK299DAAR16 PK2913DAAR26 PK296B1A-SG10 PK2913-01AA
PK299DAAR25 PK2913-02AA   PK296A2A-SG36 PK299DT PK296B1A-SG18 PK2913-F4.0A
PK299DAAR26 PK2913DAA   PK296B1A-SG36 PK299EAT PK296B2A-SG3.6 PK296B2A-SG36
          PK296B2A-SG7.2 PK2913DT

Hộp số Oriental Motor dòng SK

image006

Mã hàng thông dụng

2SK4A-AULA 2SK4GN-AUL / 2GN5SA 2SK4GN-AUL / 2GN50SA 3SK10GN-AUL / 3GN5SA
3SK10A-AULA 2SK4GN-AUL / 2GN6SA 2SK4GN-AUL / 2GN60SA 3SK10GN-AUL / 3GN6SA
4SK15A-AULA 2SK4GN-AUL / 2GN7.5SA 2SK4GN-AUL / 2GN75SA 3SK10GN-AUL / 3GN7.5SA
5SK25A-AULA 2SK4GN-AUL / 2GN9SA 2SK4GN-AUL / 2GN90SA 3SK10GN-AUL / 3GN9SA
2SK4GN-AUL 2SK4GN-AUL / 2GN12.5SA 2SK4GN-AUL / 2GN100SA 3SK10GN-AUL / 3GN12.5SA
3SK10GN-AUL 2SK4GN-AUL / 2GN15SA 2SK4GN-AUL / 2GN120SA 3SK10GN-AUL / 3GN15SA
4SK15GN-AUL 2SK4GN-AUL / 2GN18SA 2SK4GN-AUL / 2GN150SA 3SK10GN-AUL / 3GN18SA
5SK25GN-AUL 2SK4GN-AUL / 2GN25SA 2SK4GN-AUL / 2GN180SA 3SK10GN-AUL / 3GN25SA
2SK4GN-AUL / 2GN3SA 2SK4GN-AUL / 2GN30SA 3SK10GN-AUL / 3GN3SA 3SK10GN-AUL / 3GN30SA
2SK4GN-AUL / 2GN3.6SA 2SK4GN-AUL / 2GN36SA 3SK10GN-AUL / 3GN3.6SA 3SK10GN-AUL / 3GN36SA
3SK10GN-AUL / 3GN50SA 3SK10GN-AUL / 3GN75SA 3SK10GN-AUL / 3GN100SA 3SK10GN-AUL / 3GN150SA
3SK10GN-AUL / 3GN60SA 3SK10GN-AUL / 3GN90SA 3SK10GN-AUL / 3GN120SA 3SK10GN-AUL / 3GN180SA
4SK15GN-AUL / 4GN3SA
4SK15GN-AUL / 4GN3.6SA

 

Bài viết liên quan