Logo Bahco
Logo CKD
DHC
Hozan
Eight
Esco Net
Mitutoyo
Schneider
Yodogawa
NPK

Thành lập từ 2015 với mô hình kinh doanh đầu tiên bán các sản phẩm MRO và thiết Spare part ngành tự động hóa cho các nhà máy sản xuất của Nhật bản , với sứ mệnh cung cấp thiết bị và giải pháp toàn diện cho các khách hàng Đại Dương không ngừng phát triển và ký kết hợp tác và phân phối chính thức rấtnhiều với các nhà sản xuất và thiết bị hàng đầu của Nhật bản Như AS-ONE , OMRON, MK Electronics ,TOHOElectronics, Engineers Tools … Nhằm đa dạng nguồn hàng và sản phẩm tốt nhất mang tới cho khách hàng

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Lĩnh vực kinh doanh

Đại Dương nhà cung cấp thiết bị công nghiệp đa ngành nghề

Giải pháp

Đại Dương là nhà tư vấn các giải pháp kĩ thuật các lĩnh vực sản xuất, sửa chữa thiết bị công nghiệp

Dự án của chúng tôi

Đại Dương là nhà cung cấp hàng ngàn thiết bị dụng cụ cho các lĩnh vực sản xuất, sửa chữa thiết bị công nghiệp

Sản phẩm bán chạy

Những loại sản phẩm bán chạy được khách hàng tin dùng

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-60B1-RZ

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-22KA4-RZ010

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-22KA1-KJ

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-22KB4-RU

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-22KB1-ED

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-22KB-RU010

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-15KB4-RZ010

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-15KB-RJ

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-11KA-LL

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-11KA-RJ

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-700A1-RZ010

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-700A-RU

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-500A1

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-500B1-RZ010

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-500B-RJ010

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-350A4-RU

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-350A-KJ

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-350A-RJ010

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-350B1-RZ

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-350B

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-200A4

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-200A1-LL

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-200A1-RJ010

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-200A-LL

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-200A-RU

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-200A-RJ010

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-200B-RU010

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-100A4-LL

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-100A1-EG

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-100A-LL

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-100B1-ED

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-70A4-ED

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-60A4-RJ

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-60A1-RU

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-60B4-RZ

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-60B4-RU

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-60B1-EG

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-60B-ED

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-40A4-RU010

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-40A1-KJ

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-40A1-RZ010

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-40A1-ED

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-40A-RZ

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-40B1-LL

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-40B1-RJ010

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-20A1-RZ010

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-20A-ED

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-20B1-RU

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-10A1-RU

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-10A4-RJ

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-10B1-RJ

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-10A

Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J3-15KA4

Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4W2-44B-ED

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA4-LL

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA4-KJ

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA4-EG

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA4-RU010

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-60B1-RZ

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-22KA4-RZ010

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-22KA1-KJ

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-22KB4-RU

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-22KB1-ED

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-22KB-RU010

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-15KB4-RZ010

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-15KB-RJ

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-11KA-LL

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-11KA-RJ

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-700A1-RZ010

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-700A-RU

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-500A1

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-500B1-RZ010

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-500B-RJ010

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-350A4-RU

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-350A-KJ

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-350A-RJ010

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-350B1-RZ

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-350B

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-200A4

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-200A1-LL

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-200A1-RJ010

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-200A-LL

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-200A-RU

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-200A-RJ010

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-200B-RU010

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-100A4-LL

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-100A1-EG

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-100A-LL

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-100B1-ED

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-70A4-ED

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-60A4-RJ

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-60A1-RU

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-60B4-RZ

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-60B4-RU

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-60B1-EG

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-60B-ED

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-40A4-RU010

Mô tả sản phẩm

Thiết Bị Đo Lường

MR-J4-40A1-KJ

Mô tả sản phẩm

Tin tức

Hơn 500 khách hàng đã lựa chọn và tin dùng sản phẩm của Daiduongcorp

Khách hàng

Hơn 500 khách hàng đã lựa chọn và tin dùng sản phẩm của Daiduongcorp