Hiển thị 1–16 của 570 kết quả

Biến tần

MR-J4-22KA4-LL

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA4-KJ

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA4-RZ

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA4-RU

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA4-RJ

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA1-LL

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA1-EG

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA1-ED

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA1-RJ010

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA-KJ

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA-RU010

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA-RZ

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA-RU

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA-RJ010

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA-RJ

Mô tả sản phẩm

MITSUBISHI ELECTRIC

Sự hình thành và phát triển của Mitsubishi Electric gắn liền với sự phát triển của Nhật Bản trong suốt gần 100 năm qua. Công ty được thành lập vào năm 1921, khi mà Mitsubi Shipbuilding Co.,LTD tách ra riêng thành một nhà máy sản xuất động cơ điện chuyên biệt cho tàu Kobe.

Công ty hoạt động với sứ mênh mang lại những cải tiến về công nghệ, dịch vụ nhằm nâng cao đời sống, chất lượng của xã hội. Để có thể làm điều này toàn thể nhân viên của công ty luôn làm việc dựa trên 7 quy tắc cơ bản: Lòng tin – Chất lượng – Công nghệ – Trách nhiệp và nghĩa vụ – Môi trường – Tăng trưởng

Một số danh mục sản xuất chính của Mitsubishi Electric

  • Aptomat
  • Biến tần
  • Động cơ điện
  • Thiết bị đóng cắt
  • Đồng hồ đo điện tử
  • Màn hình HMI
  • Phần mềm lập trình GX Log

> Xem thêm thông tin chi tiết các sản phẩm của Mitsubishi dưới đây