Showing 1–12 of 53 results

BỘ DỤNG CỤ SỬA CHỮA

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại bộ dụng cụ sửa chữa khác nhau, nó có thể được phân loại them hãng hoặc công dụng. Phổ biến gồm có một số loại như sau:

  • Bộ dụng cụ sửa chữa đa năng của Đức, Nhật…
  • Bộ dụng cụ sửa chữa đa năng BOSCH 12 món, 40 món.
  • Bộ dụng cụ sửa chữa điện nước, xe máy…

 

0888406268