Hiển thị 1–16 của 1190 kết quả

Biến tần

MR-J4-22KA4-LL

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA4-KJ

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA4-EG

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA4-RU010

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA4-RZ

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA4-RU

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA4-PX

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA4-ED

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA4-RJ010

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA4-RJ

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA4

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA1-LL

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA1-EG

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA1-RZ010

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA1-RU010

Mô tả sản phẩm

Biến tần

MR-J4-22KA1-RZ

Mô tả sản phẩm

BIẾN TẦN

Bộ biến tần hay nhiều người vẫn gọi là Inverter, là một loại thiết bị điện tử hoặc mạch điện thực hiện các biến đổi về năng lượng điện từ dòng điện một chiều hoặc là dòng điện xoay chiều ở tần số/pha này thành dòng điện xoay chiều có tần số/pha khác.

Thông tin liên hệ nhận báo giá