Showing 1–12 of 89 results

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG LÀ GÌ ?

Thiết bị đo lường ( thiết bị đo tiêu chuẩn ) là thuật ngữ dùng để chỉ các dụng cụ, thiết bị, các loại máy móc được thiết kế, nghiên cứu và đưa vào sử dụng với mục đích đo đạc các chỉ số cần thiết, để con người ứng dụng trong hoạt động thống kê, sản xuất, nghiên cứu, buôn bán….

Liên hệ tìm hiểu về các dòng sản phẩm đo lường của chúng tôi !

Hotline-Đại-Dương-Corp

0888406268