Showing 1–12 of 21 results

SHOWA GIKEN INDUSTRIAL

Showa Giken được thành lập vào năm 1948 do ông Masaitsu Iwai là ông của chủ tịch tập đoàn hiện nay. Tiền thân của Showa có tên gọi là “Pearl Precision Industries” được thành lập với tư cách là nhà thầu phụ các ngành công nghiệp ô tô.

Đến năm 1966 công ty muốn thay đổi lĩnh vực kinh doanh, do đó Showa Giken đã được ra đời. Đến nay là đời thứ và chủ tịch hiện tại là ông Takashi Iwai.

> Tìm hiểu thêm về Showa Giken Việt Nam

Các hạng mục sản phẩm chủ đạo:

  • Rotary Joints
  • Swivel Joints
  • Special Joints

> Xem các sản phẩm của Showa ở dưới đây !