Hiển thị 1–16 của 48 kết quả

Thiết bị chống tĩnh điện

Tủ chống tĩnh điện 1-8747-01, 02 | AS ONE

Mô tả sản phẩm

Thiết bị chống tĩnh điện

Tấm PVC chống tĩnh điện 1-9210-01, 02 | AS ONE

Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm

Thiết bị chống tĩnh điện

Tấm PVC chống tĩnh điện 1-327-01, 02 | AS ONE

Mô tả sản phẩm

Thiết bị chống tĩnh điện

Tấm PVC chống tĩnh điện 7-131-01, 02 | AS ONE

Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm

Thiết bị chống tĩnh điện

Thảm chống tĩnh điện 1-1469-01, 02 | AS ONE

Mô tả sản phẩm

Thiết bị chống tĩnh điện

Thảm chống tĩnh điện 1-1441-01, 02 | AS ONE

Mô tả sản phẩm

Thiết bị chống tĩnh điện

Thảm chống tĩnh điện 1-1440-01, 02 | AS ONE

Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm

Thiết bị chống tĩnh điện

Thảm chống điện tĩnh 4-2995-01 | AS ONE

Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm

Thiết bị chống tĩnh điện

Chổi khử tĩnh điện 4-2753-01 | AS ONE

Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm

Thiết bị chống tĩnh điện

Máy khử tĩnh điện 61-4674-52 | AS ONE

Mô tả sản phẩm

THIẾT BỊ CHỐNG TĨNH ĐIỆN

Thiết bị chống tĩnh điện là những loại có khả năng khử được các Ion bằng cách trung hòa chúng. Một số sản phẩm phổ biến có thể kể đến như: Thanh khử tĩnh điện, súng chống tĩnh điện, quạt thổi khí Ion, vòng tay tĩnh điện…

Thông tin liên hệ Đại Dương Corp

Hotline-Đại-Dương-Corp