Showing all 10 results

Bộ Cờ Lê Là Gì ?

Bộ cờ lê thông thường sẽ có nhiều loại cờ lê kết hợp lại với nhau để trở thành 1 bộ gồm các loại như là : 6-17mm, 6-22mm, 6-32mm… và nhiều kích thước khác, tuy theo từng hãn sản xuất. Bộ cờ lê được dùng nhiều để tháo bu lông, đai ốc.