Showing all 12 results

MÁY VẶN VÍT

Máy bắt vít là một công cụ được cung cấp một lực quay mạnh, đột ngột và có lực đẩy về phía trước nhằm mục đích vặn các ốc vít dễ dàng hơn.

Liên hệ Đại Dương Corp nhận bảng giá máy văn vít