CURL HOSE

Mô tả sản phẩm

■Curl Hose (standard type)
■Curl Hose (with straight hose type)
■Jumbo Curl Hose (G type)
■Mini Curl Hose (M type)
■Straight Hose (UH type)
■Thickly Rolled Curl Hose (CHL type)
■Curl Hose (SE type)
■Curl Hose (GS type)
■Strech Curl Hose
■Large Diameter Strech Curl Hose
■Bala Curl

Thông tin liên hệ nhận báo giá ngay !

Danh mục: