SLIDING AIR CUTTERS (FOR PLASTICS)

Mô tả sản phẩm

SN-series: Pull & Cut type[SN3 / SN5 / SN10 / SN20]
SNP-series: Push & Cut type[SNP3 / SNP5 / SNP10 / SNP20]

Thông tin liên hệ nhận báo giá ngay !

Danh mục: