CHÌ HÀN – THIẾC HÀN LÀ GÌ ?

Chìa hàn hay thiếc hàn là hợp kim có điểm nóng chảy khá thấp, khoảng từ 90 cho đến 450 °C, được dùng trong việc liên kết bề mặt kim loại khác nhau. Chúng được ứng dụng rộng rãi trong kỹ thuật điện, điện tử.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

0888406268