SQUARE AIR CUTTERS MS3 / MS3G MS5 / MS5G MS10 / MS10G MS20 / MS20G MS30 / MS30G MSP20 / MSP20G MSP30 / MSP30G

Mô tả sản phẩm

■MS3 / MS3G (minimum size)
■MS5 / MS5G (extra small size)
■MS10 / MS10G (small size)
■MS20 / MS20G (medium size)
■MS30 / MS30G (large size)
■MSP20 / MSP20G (medium size) (heavy-duty type)
■MSP30 / MSP30G (large size) (heavy-duty type)

Thông tin liên hệ nhận báo giá ngay !