AIR CUTTERS MR3 MR5 MR10 MR20 MR30A MR50AK MR50FK MP25A MP35A MP55AK

Mô tả sản phẩm

■MR3 (minimum size)
■MR5 (extra small size)
■MR10 (small size)
■MR20 (medium size)
■MR30A (large size)
■MR50AK (extra large size)
■MR50FK (extra large size for plastic cutting)
■MP25A (medium size) (heavy-duty type)
■MP35A (large size) (heavy-duty type)
■MP55AK (extra large size) (heavy-duty type)

Thông tin liên hệ nhận báo giá ngay !

Danh mục: